DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Target

Wspólna sztafeta

Wspólna sztafeta to projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach zadania publicznego „Zdrowe dzieci to nasz kapitał”.

Celem projektu było popularyzowanie uprawiania sportu oraz innych alternatywnych metod aktywnego spędzania wolnego czasu wśród uczniów i osób z niepełnosprawnością. Grupa docelowa to uczniowie i osoby z niepełnosprawnością z Poniatowej oraz studenci lubelskich uczelni.

Studenci-wolontariusze wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Technicznych przygotowali i poprowadzili zajęcia sportowe, integracyjne i kuglarskie dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zajęcia odbywały się przez cały listopad, natomiast w grudniu nastąpiło uroczyste zakończenie projektu.