DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Dla kogo?

Forma

Po projekcie

WŁASNOŚĆ=JASNOŚĆ to projekt zrealizowany pod patronatem Ministra Skarbu Państwa. Jego celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej własności prywatnej i prywatyzacji.

msp

Dla kogo?

Grupa docelowa projektu to uczniowie z małych miejscowości w całej Polsce oraz studenci wszystkich kierunków studiów bez względu na rodzaj uczelni, tryb studiów bądź miejsce zamieszkania

Forma

Projekt poprzedzały szkolenia dla studentów-wolontariuszy, obejmujące zagadnienia z zakresu prywatyzacji giełdowej, akcjonariatu obywatelskiego, a także dydaktyki i tworzenia autorskich scenariuszy zajęć.

Po projekcie

Po zakończeniu szkolenia studenci przeprowadzili zajęcia z uczniami w formie warsztatów edukacyjnych. Za udział w projekcie studenci otrzymali certyfikat z podpisem Ministra Skarbu Państwa. Dla studentów, którzy opracowali i zrealizowali najciekawsze scenariusze warsztatów dla uczniów, było zaproszenie na bezpłatne miesięczne praktyki w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Po zakończeniu szkolenia studenci przeprowadzili zajęcia z uczniami w formie warsztatów edukacyjnych. Za udział w projekcie studenci otrzymali certyfikat z podpisem Ministra Skarbu Państwa. Dla studentów, którzy opracowali i zrealizowali najciekawsze scenariusze warsztatów dla uczniów, było zaproszenie na bezpłatne miesięczne praktyki w Ministerstwie Skarbu Państwa.