DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Target

Forma

„W banku, w sejfie czy w skarpecie – jak bezpiecznie zarządzać finansami?” to projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Fundacji Narodowego Banku Polskiego.

fundacja1

Target

Celem projektu było przekazanie młodym ludziom (studentom i uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) wiedzy z zakresu zarządzania finansami osobistymi  oraz bezpiecznego korzystania z oferty produktów bankowych i finansowych.

Grupa docelowa to uczniowie z województwa lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego oraz studenci z całej Polski.

Forma

Wolontariuszami byli studenci ekonomii, bankowości, finansów i pokrewnych kierunków.

Działania projektowe poprzedziło
3-dniowe szkolenie dla wolontariuszy, prowadzone przez profesjonalnych trenerów i ekspertów. Tak przygotowani studenci przystąpili do realizacji zajęć w szkołach – łącznie przeprowadzili 40 warsztatów edukacyjnych
dla 700 uczniów.

Po zakończonej realizacji projektu odbyło się spotkanie podsumowujące połączone z rozdaniem certyfikatów potwierdzających udział studentów w projekcie podpisanych przez Prezesa Fundacji Narodowego Banku Polskiego oraz został rozstrzygnięty konkurs dla studentów na najciekawszy scenariusz projektu i promocję projektów edukacyjnych wśród mediów i społeczności lokalnych.

 

 

Patronem medialnym programu była TVP Info:

 

tvpinfo logo