DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Target

Teraz MY!

Teraz My to projekt realizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013 r., jako kontynuacja wcześniejszych działań Fundacji Rozwoju Wolontariatu – cyklu trzech debat „Potencjał jest w nas – Twoje oblicze wolontariatu”.

Celem projektu była promocja wolontariatu oraz aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym i publicznym.

Grupę docelową stanowili studenci lubelskich uczelni.

Działania w ramach projektu obejmowały przede wszystkim szkolenia i warsztaty z zakresu zarządzania zespołem, komunikacji i programów młodzieżowych. Oprócz tego zorganizowaliśmy flash-mob, który miał zwrócić uwagę lokalnej społeczności na nasze działania i potencjał jaki drzemie w młodzieży, , debatę z udziałem ekspertów oraz wystawę fotografii.