DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Target

Forma

Raport

2001:

2005:

PROJEKTOR – wolontariat studencki” to kluczowy program realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Autorem i Fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a pierwowzorem programu była Zielona Akcja, zorganizowana w 2001 roku. Przez pewien czas program realizowało Stowarzyszenie KLANZA, by następnie przekazać go Fundacji Rozwoju Wolontariatu.

Target

Celem programu jest aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu dzieci i młodzieży z małych miasteczek i wsi w całej Polsce poprzez rozwijanie ich pasji i zainteresowań, odkrywanie talentów i potencjału drzemiącego zarówno w studentach, jak i w uczestnikach projektów.

Wolontariuszami w Projektorze są studenci rozmaitych kierunków, z różnych uczelni na terenie całego kraju. Studenci-wolontariusze mają określoną ścieżkę rozwoju: realizację każdego z projektów poprzedzają szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu pracy z młodzieżą oraz zarządzania projektami.

Forma

Wolontariusze realizują zarówno projekty systematyczne (odbywające się w trakcie roku szkolnego), jak też wakacyjne i feryjne. Zajęcia charakteryzuje różnorodność form: warsztaty, pikniki edukacyjne, festiwale czy gry terenowe.

Oprócz projektów dostępnych w bazie Projektora studenci mogą również stworzyć i zrealizować własny, autorski projekt.

Raport

Każdy z projektów jest dokładnie monitorowany, a jego końcowym etapem jest ewaluacja i sporządzenie raportu. Dla uzyskania jak najpełniejszego obrazu prowadzimy także warsztaty z uczniami, będące okazją do podzielenia się wrażeniami i wysłuchania opinii, oraz debriefy – czyli spotkania po projekcie, podczas których studenci dzielą się swoimi spostrzeżeniami.

2001:

2001: Zaczęło się od żartu i dogłębnych badań przeprowadzonych przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Prof. Tadeusz Rzeżuchowski założył się z kolegami, że nie ma już dziś studentów-altruistów. Że teraz wszycy myślą tylko o sobie, o swojej karierze, CV, i nie są w stanie zrobić czegoś bezinteresownie. A sama idea pracy społecznej jest niemodna. Brak wiary w dzisiejszą młodzież nakłonił profesora i jego kolegów do sprawdzenia, czy studenci są zdolni do działania na rzecz innych. Wywiesili ogłoszenie, że szukają chętnych do uczenia informatyki w wiejskich szkołach podczas wakacji. Gdy na spotkanie przyszło 30 osób, nie można było przyznać się do dowcipu i wątpliwości… Tak powstałaZielona Akcja”, pierwowzór programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

 

2005:

2005: Realizatorem programu zostaje Stowarzyszenie KLANZA. Realizując zasady program „Wolontariat Studencki”, a następnie „PROJEKTOR – wolontariat studencki”, stowarzyszeniewprowadza w życie ideę wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Program rozwija się i zyskuje duże uznanie.

2010: Powstaje Fundacja Rozwoju Wolontariatu. Program rozwinął się do tego stopnia, że potrzebne jest powołanie nowej organizacji, której głównym zadaniem jest wsparcie dalszego rozwoju PROJEKTORA oraz tworzenie warunków dla systematycznego, opartego o wiedzę, rozwoju wolontariatu w Polsce. Historia toczy się dalej…
Autorem i Fundatorem programu „PROJEKTOR – Wolontariat Studencki” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Logo_PAFW