DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Target

Forma

Projekt „Smart Start”

„Smart Start” to projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu FIO. Celem projektu jest poprawa sytuacji studentów i przyszłych absolwentów na rynku pracy, którzy świadomi swoich umiejętności i kompetencji społecznych nabywanych w formule wolontariatu, lepiej odpowiedzą na wyzwania współczesnej gospodarki oraz na oczekiwania firm. Grupa docelowa to studenci z warszawskich uczelni w wieku 19-26 lat.

W ramach projektu student/-ka może wybrać jedną z 3 ścieżek rozwoju:

  1. Promocja i marketing (social media, e-PR),
  2. Rekrutacja, zarządzanie i motywowanie,
  3. CSR i fundraising.

Projekt zakłada uczestnictwo w szkoleniach – 48 h szkoleń w każdej ze ścieżek oraz szkolenia wspólne (łącznie 184 godziny)dedykowane zadania. Studenci wykazujący się największym zaangażowaniem (5 osób) otrzymają propozycję 3 miesięcznego płatnego stażu w NGO, mediach lub biznesie w Warszawie. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE.

 

 

 

Stopka teleadresowa:

Fundacja Rozwoju Wolontariatu, koordynatorka projektu – Izabella Prystasz (tel. 721750465, e-mail: i.prystasz@projektor.org.pl)

Biuro projektu: Warszawa, ul. Krzywickiego 34 (Budynek Instytutu Maszyn Matematycznych) piętro III, pok. 318 A