DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Target

Nowoczesny patriotyzm

NOWOCZESNY PATRIOTYZM to program zrealizowany we współpracy z Kancelarią Prezydenta RP i pod honorowym patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Celem projektu było kształtowanie współczesnych postaw patriotycznych oraz lepsze zrozumienie zjawisk społecznych i politycznych i umiejętność budowania wspólnoty.

Grupę docelową stanowili uczniowie z małych miejscowości (do 20 000 mieszkańców) w całej Polsce.

Rekrutacja studentów do udziału w programie odbyła się w Lublinie, Rzeszowie, Poznaniu, Katowicach i Olsztynie – wyboru dokonywali Regionalni Koordynatorzy programu „Projektor – wolontariat studencki”.

Po dwudniowym szkoleniu w Lublinie wolontariusze przystąpili do akcji – zrealizowali 12 mini-projektów wakacyjnych w wybranych szkołach. Treści zostały podzielone na 3 moduły:

  • To, co najbliższe – rodzinne, lokalne
  • Mała Ojczyzna w łączności z tym, co polskie
  • Łączność z innymi narodami i krajami. Polska na tle Europy

Zwieńczeniem działań było podsumowanie programu w Kancelarii Prezydenta w Warszawie oraz opracowanie raportu ewaluacyjnego.

Zobacz film podsumowujący program: https:/www.youtube.com/watch?v=0f85XRrgD3A&feature=youtu.be

 

 

DO POBRANIA