DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Target

Rola

Mobilna nauka

Mobilna nauka to projekt nieformalnej grupy „Inspiratorzy” powstałej w 2010 roku z inicjatywy wolontariuszy PROJEKTORA. Głównym celem było promowanie wolontariatu wśród studentów oraz rozwijanie i pobudzanie kreatywności wraz z szerzeniem innowacyjnych form edukowania młodzieży gimnazjalnej z zakresu nauk przyrodniczych. Grupa docelowa projektu to młodzież gimnazjalna z powiatu lubelskiego, z niewielkich miejscowości (do 25 000 mieszkańców).

Działania w ramach projektu były realizowane metodą warsztatową – studenci z lubelskich uczelni przeprowadzili interaktywne zajęcia pokazowe, w których młodzież brała czynny udział, wykorzystując swoje umiejętności i zdobywając nową wiedzę.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji programu „Młodzież w działaniu”.

 

DO POBRANIA