DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/frw/partials/slide-circle.php on line 26

Matematyka fanatyka – grant studencki

Projekt „Matematyka fanatyka – czyli zagraj z królową” jest realizowany w ramach Programu „mPotęga – III edycja konkursu grantowego organizowanego przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć”.

Realizatorem projektu „Matematyka fanatyka – czyli zagraj z królową” jest Grupa nieformalna „Zaprojektowani” we współpracy z Fundacją Rozwoju Wolontariatu.

Projekt realizowany jest od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. na terenie województwa wielkopolskiego.

 

Celem projektu jest wzrost zainteresowania matematyką i logiką wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez zastosowanie innowacyjnego procesu dydaktycznego, łączącego w sobie przekazywanie wiedzy uczniom przez studentów – wolontariuszy oraz samych licealistów.

 

Projekt skierowany jest do uczniów z 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Działania w projekcie realizowane będą przez zespół projektowy składający się z Koordynatora projektu, studentów – wolontariuszy a także 3 wybranych uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Świętej Królowej Jadwigi w Pleszewie.

 

W ramach projektu organizowane będą warsztaty matematyczne, podczas których młodzież wraz z nauczycielami i studentami – wolontariuszami będą tworzyć projekt matematyczno-logicznej gry planszowej, które następnie wezmą udział w zorganizowanym konkursie na najciekawszy projekt gry. Zwycięska gra zostanie wyprodukowana a następnie rozpowszechniona podczas projektów edukacyjnych realizowanych wśród dzieci i młodzieży przez studentów-wolontariuszy Programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.

 

REZULTATY DZIAŁAŃ

  • Wzrost umiejętności abstrakcyjnego myślenia, logicznego rozumowania, a także sprawności manualnej i geometrycznej;
  • Wzrost umiejętności współdziałania i pracy w grupie;
  • Wykształcenie kultury współzawodnictwa i zasad fair play;
  • Wykształcenie zdolności właściwego planowania, organizacji pracy oraz odpowiedzialności za jej wynik;
  • Wzrost zainteresowania matematyką wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Koordynator projektu Justyna Normantowicz e-mail:  j.normantowicz@projektor.org.pl