DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Target

Forma

Info

Zakończona została rekrutacja studentów i Absolwentów programu do udziału w III edycji ogólnopolskiego programu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc osoby, które nie zostały zakwalifikowane do III edycji programu zostały wpisane na listę rezerwową.

Za wszystkie nadesłane formularze rekrutacyjne bardzo dziękujemy!

Wyniki rekrutacji studentów do III edycji programu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”.

Wyniki rekrutacji Absolwentów programu.

logo

Target

„Mała ojczyzna – wspólna sprawa” to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji BGK i Fundacji Rozwoju Wolontariatu realizowany od 2014 r.

Celem programu jest przygotowanie młodych ludzi do pełnego, świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, w tym uświadomienie im własnej roli w procesach zachodzących w najbliższym otoczeniu. W ramach programu prowadzone będą działania edukacyjne angażujące studentów-wolontariuszy, mające na celu zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Grupa docelowa programu to studenci z całej Polski oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z małych miejscowości na terenie całego kraju.

Forma

Program składa się trzech etapów:

Etap 1 – 29- godzinne szkolenie dla studentów – liderów

Szkolenia odbywają się w Lublinie w dwóch terminach (do wyboru): 10- 13.03.2016 r. i 17 – 20.03.2016 r.

Etap 2 – realizacja edukacyjnych warsztatów dla uczniów. 

Warsztat edukacyjny to trzy spotkania z tą samą grupą uczniów, które łącznie trwają 6 h. Realizują je 2-3 osobowe grupy studentów.  Realizacja: III – VI 2016 r.

Etap 3 – realizacja edukacyjnych gier terenowych. 

Uczestnicy programu korzystają z przygotowanej na potrzeby tego programu publikacji „Mała ojczyzna – wspólna sprawa. Edukacyjna gra terenowa“. Realizacja: III – VI 2016 r.

 

Info

Więcej informacji o programie w Regulaminie.

 

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Gomółka-Ziemba

Koordynatorka projektu

a.gomolka@projektor.org.pl

Statystyki programu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”

W ramach dwóch edycji programu przeszkolonych zostało 71 studentów – liderów. Zrealizowano 76 warsztatów edukacyjnych (456 godzin) dla ponad 1390 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono 76 edukacyjnych gier terenowych, w których udział wzięło ponad 2860 osób. Łącznie w programie udział wzięło 66 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 9 województw Polski. W dotychczasowych edycjach udział wzięło 70 studentów-liderów oraz 116 studentów – wolontariuszy razem 186 osób. Na temat programu ukazało się ponad 200 wzmianek medialnych. Każdorazowo była prowadzona ewaluacja działań oraz był opracowywany raport ewaluacyjny.