DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Target

Forma

Info

„Mała ojczyzna – wspólna sprawa” to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji BGK i Fundacji Rozwoju Wolontariatu realizowany od 2014 r.

 

 

 

logo

Target

 

Celem programu jest przygotowanie młodych ludzi do pełnego, świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, w tym uświadomienie im własnej roli w procesach zachodzących w najbliższym otoczeniu. W ramach programu prowadzone są działania edukacyjne angażujące studentów-wolontariuszy, mające na celu zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

 

Grupa docelowa programu to studenci z całej Polski oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z małych miejscowości na terenie całego kraju.

 

Forma

Program składa się trzech etapów:

 

Etap 1 – szkolenie dla studentów – liderów.

 

Etap 2 – realizacja edukacyjnych warsztatów dla uczniów. 

Warsztat edukacyjny to trzy spotkania z tą samą grupą uczniów, które łącznie trwają 6 h. Realizują je 2-3 osobowe grupy studentów.

 

Etap 3 – realizacja edukacyjnych gier terenowych. 

Jednodniowe wydarzenie skupiające społeczność szkolną, lokalną i samorządową. Gry terenowe oparte są na wypracowanej i opisanej koncepcji gry, która jest tak zaprojektowana, że możliwe jest uwzględnienie specyfiki środowiska lokalnego, w którym ma być realizowana.

Info

III edycja programu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa” w liczbach:

 

Przeszkolono 56 studentów.
Zrealizowano 58 warsztatów edukacyjnych trwających łącznie 348 godzin, w których uczestniczyło 1111 uczniów.
Zrealizowano 57 edukacyjnych gier terenowych, w których uczestniczyło 2000 osób.
Wzięło udział 45 gimnazjów, 6 liceów ogólnokształcących i 1 technikum z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców w 9 województwach Polski.
Zaangażowano: 43 Liderów, 10 Absolwentek programu i 132 wolontariuszy programu „PROJEKTOR – wolontariat studencki”.
Ukazało się ponad 100 przekazów medialnych.

Statystyki programu „Mała ojczyzna – wspólna sprawa”

W ramach dwóch poprzednich edycji programu przeszkolonych zostało 71 studentów – liderów. Zrealizowano 76 warsztatów edukacyjnych (456 godzin) dla ponad 1390 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przeprowadzono 76 edukacyjnych gier terenowych, w których udział wzięło ponad 2860 osób. Łącznie w programie udział wzięło 66 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z 9 województw Polski. W dotychczasowych edycjach udział wzięło 70 studentów-liderów oraz 116 studentów – wolontariuszy razem 186 osób. Na temat programu ukazało się ponad 200 wzmianek medialnych. Każdorazowo była prowadzona ewaluacja działań oraz był opracowywany raport ewaluacyjny.