DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Target

Forma

Akcja

Inspiracja – Kreacja – Akcja

Inspiracja – Kreacja – Akcja to projekt zrealizowany w województwie kujawsko-pomorskim przez Fundację Rozwoju Wolontariatu w ramach programu Akademia Orange. Jego celem było zainteresowanie lokalnej społeczności dziedzictwem kulturowym najbliższej okolicy oraz motywacja uczniów do kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Grupa docelowa to uczniowie i studenci z województwa kujawsko-pomorskiego.

Studenci-wolontariusze wspólnie z uczniami odkrywali historię i kulturę regionu, by następnie – czerpiąc z doświadczeń przodków – podejmować własne działania twórcze.

Uczniowie i studenci zostali podzieleni na grupy: fotograficzną, teatralną i dziennikarsko-filmową. Zwieńczeniem projektu była prezentacja efektów pracy każdej z grup w postaci wystaw fotograficznych, widowisk teatralnych i materiałów filmowych – zarówno w miejscowościach, w których był realizowany projekt, jak i w Toruniu, podczas podsumowania projektu.

Zobacz relację z projektu: https:/www.youtube.com/watch?v=nWEenUWHG3I&feature=youtu.be

DO POBRANIA