DOŁĄCZ ZALOGUJ KONTAKT

Cel

Forma

Po projekcie

EXCHANGE FOR CHANGE. On the way to build aware and responsible society to pierwszy międzynarodowy projekt Fundacji Rozwoju Wolontariatu.

Cel

Celem projektu była wymiana doświadczeń dotyczących roli młodzieży w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Gruzji. Dlatego głównym elementem było spotkanie młodzieży z obu krajów w gruzińskiej miejscowości Dartlo.

Forma

Zajęcia odbywały się w formie spotkań warsztatowych, podzielonych na dni tematyczne, dotyczące m.in. wolontariatu i organizacji pozarządowych, roli mediów w społeczeństwie obywatelskim czy lokalnych inicjatyw. Poza tym uczestnicy prowadzili blog, będący zarówno platformą komunikacji, jak też źródłem wiedzy na temat Polski i Gruzji.

Po projekcie

Podsumowaniem projektu była wystawa fotograficzna oraz spotkania z młodzieżą, podczas których uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami i prezentowali gruzińską kulturę.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w działaniu”, akcja 3.1. Partnerem w projekcie była gruzińska organizacja NGO SIQA-Georgian Association of Educational Initiatives.

EXCHANGE FOR CHANGE. On the way to build aware and responsible society to pierwszy międzynarodowy projekt Fundacji Rozwoju Wolontariatu.

Celem projektu była wymiana doświadczeń dotyczących roli młodzieży w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Gruzji. Dlatego głównym elementem było spotkanie młodzieży z obu krajów w gruzińskiej miejscowości Dartlo.

Zajęcia odbywały się w formie spotkań warsztatowych, podzielonych na dni tematyczne, dotyczące m.in. wolontariatu i organizacji pozarządowych, roli mediów w społeczeństwie obywatelskim czy lokalnych inicjatyw. Poza tym uczestnicy prowadzili blog, będący zarówno platformą komunikacji, jak też źródłem wiedzy na temat Polski i Gruzji.

Podsumowaniem projektu była wystawa fotograficzna oraz spotkania z młodzieżą, podczas których uczestnicy dzielili się swoimi wrażeniami i prezentowali gruzińską kulturę.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w działaniu”, akcja 3.1. Partnerem w projekcie była gruzińska organizacja NGO SIQA-Georgian Association of Educational Initiatives.